O mnie

Do moich obowiązków należą:

 • inwentaryzacje architektoniczne i pełnobranżowe obiektów budowlanych
 • opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych
 • koncepcje architektoniczne lub pełnobranżowe obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenów inwestycji
 • pełnobranżowe projekty budowlane (architektura+konstrukcja+instalacje+branża drogowa, architektura zieleni itd.)
 • pełnobranżowe projekty wykonawcze
 • kosztorysy
 • programy funkcjonalno-użytkowe (do ogłoszenia przetargów w formule ?zaprojektuj i wybuduj?
 • przeprowadzanie procedur administracyjnych związanych z:
  – uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy
  – uzyskiwaniem warunków technicznych podłączenia mediów
  ew. Pośrednictwem w uzyskiwaniu map dc. lokalizacyjnych i projektowych, map ewidencyjnych
  – uzgadnianiem projektów z gestorami mediów, zarządcami dróg, służbami konserwatorskimi, instytucjami związanymi z ochroną środowiska, ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) itp.
  – uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
  – dokonywaniem zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • nadzór autorski
Zobacz więcej
Michał Woźniak - architekt - projekt akwarelą

MW-Architektura

Klucz do sukcesu - kilka kroków do przeprowadzenia satysfakcjonującego projektu.

Pomysł

Od pomysłu zaczyna się kreatywna praca. Nowoczesność, prostota, czy klasyka i sentymentalność do zabytków - to zależy od Państwa.

Dokumentacja

Po dostarczeniu dokumentacji inwestycji - wymiarów, opisu miejsca - przystępuję do twórczej pracy nad projektem.

Projektowanie

Moje projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i upodobań Klienta. Dbam o to, by każdy szczegół był precyzyjnie zaplanowany.

Nadzór

Prowadzę nadzór autorski, kontroluje wprowadzone zmiany, dopilnowuję projektu, by jego realizacja była zgodna z moim opisem.

MW-Architektura

Klucz do sukcesu - kilka kroków do przeprowadzenia satysfakcjonującego projektu.

NASZ ZESPÓŁ

Klucz do sukcesu - kilka kroków do przeprowadzenia satysfakcjonującego projektu.

Michał Woźniakowski

Michał Woźniakowski

ARCHITEKT

14 lat pracy w zawodzie, uprawnienia budowlane z r. 2007, projektuje obiekty użyteczności publicznej,
budynki mieszkalne i in.
724 336 199
poczta@mw-architektura.pl

Jerzy Lutomski

Jerzy Lutomski

KONSTRUKTOR

uprawnienia budowlane do projektowania
oraz do kierowania robotami budowlanymi,
rzeczoznawca budowlany
601 262 191
biuro@jerzylutomski.pl

Sebastian Mroczek

Sebastian Mroczek

PROJEKTANT

projektant sieci i instalacji sanitarnych
(cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych) uprawnienia budowlane z r. 2009,
698 688 190
sebastian_mroczek@o2.pl

Tworzę z pasji do projektowania i sztuki.