Oferta

Stwórz ze mną niepowtarzalną przestrzeń.

Architektoniczne projekty pełno branżowe

Architektoniczne projekty pełno branżowe to najbardziej kompleksowa usługa, jaką może świadczyć biuro architekta. Tego typu projekt to usługa, która obejmuje przeprowadzenie kompletu prac projektowych, konstrukcyjnych i administracyjnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem budowlanym. Najczęściej z takich usług korzystają jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i deweloperzy.

p

Plan projektu

Pełnobranżowy projekt architektoniczny obejmuje przygotowanie planów architektury dostosowanych do wymogów konkretnej działki budowlanej, razem z przygotowaniem administracyjnym do rozpoczęcia działań ekipy budowlanej. Architekt w ramach projektu uzgadnia możliwość zagospodarowania działki i współpracując z innymi profesjonalistami przygotowuje pełny projekt. Zaczyna się do szkiców koncepcyjnych, a kończy na wizualizacjach dla klienta oraz projektach technicznych i wykonawczych dla realizatorów przedsięwzięcia. Projektowana jest konstrukcja nośna budynku oraz jego dodatkowe elementy funkcjonalne, planuje się ułożenie wszystkich instalacji w obrębie samego budynku, a jeśli to konieczne, również uzbrojenia działki. W ramach projektu pełno branżowego architekt współpracuje również z inwestorem na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub występuje o takowe w imieniu inwestora. Dodatkowo usługa może obejmować nadzór projektowy i inwestorski, a także współpracę na etapie wykonawstwa budynku.

p

Koncepcja budynków

Projekty pełno branżowe są wykonywane najczęściej dla budynków stawianych od fundamentów, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tej usługi skorzystać również w przypadku modernizacji lub rozbudowy już istniejących obiektów oraz zmiany sposobu ich użytkowania. Jest to najbardziej złożona z usług architektów, ponieważ nie ogranicza się do przygotowania koncepcji ? przygotowanie pełno branżowego projektu architektonicznego wymaga znacznie większego zaangażowania oraz pełniejszego współdziałania z inwestorem. W praktyce bardzo często to architekt zostaje na czas przygotowania projektu rzecznikiem i reprezentantem inwestora, co nakłada na niego olbrzymią odpowiedzialność. Między innymi dlatego niewiele biur projektowych w ogóle świadczy usługę przygotowania takich projektów, a spośród tych, które się na to zdecydowały, tylko niektóre cieszą się pozytywną opinią klientów.

p

Od zarysu do nadzoru

Pełno branżowy projekt budowlany może obejmować stworzenie projektu od zera albo modyfikację już istniejących projektów architektonicznych, przy czym należy jednak liczyć się z koniecznością ich daleko idących zmian, gdyż przystosowanie projektu do realiów określonej działki bywa zadaniem niezwykle trudnym. Efektem współpracy z inwestorem jest za to komplet planów wykonawczych oraz ważne pozwolenie na budowę, a często także zestaw instrukcji na dalszy ciąg prac oraz opcja nadzoru nad realizacją inwestycji w imieniu inwestora. Tego rodzaju projekty jednak w żadnym razie nie są standardowe i trzeba każdorazowo zakres usług omówić z wybranym architektem ? to ważne, ponieważ projekty pełnobranżowe nie są zdefiniowane prawnie i w związku z tym mogą być różnie określane przez wykonawców.

Moje realizacje i Portfolio

Kilka kroków

Do sukcesu.

Rodzaje budownictwa

  • Użyteczność publiczna (budynki handlowo-usługowe, biurowe, administracji, sportowe, służby zdrowia itp.)
  • Mieszkaniowe wielorodzinne
  • Mieszkaniowe jednorodzinne
  • Rekreacji indywidualnej
  • Przemysłowe
  • Gospodarcze
  • Inne (złóż zapytanie)

Moje obowiązki

Inwentaryzacje architektoniczne i pełnobranżowe obiektów budowlanych, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, koncepcje architektoniczne lub pełnobranżowe obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenów inwestycji, pełnobranżowe projekty budowlane (architektura+konstrukcja+instalacje+branża drogowa, architektura zieleni itd.)
i wykonawcze, kosztorysy, programy funkcjonalno-użytkowe (do ogłoszenia przetargów w formule ?zaprojektuj i wybuduj?, przeprowadzanie procedur administracyjnych, nadzór autorski